Adriaen Hille vanNicolaes PauwertWillem Comines van

Jodocus Hille vanCatharina Comines van

Cornelis Hille van

f a m i l y
Children with:
Digna Dongen van

Children:
Cornelis Hillenius
Cornelis Hille van
 • Born: 20 FEB 1540, Ieperen
 • Married to Digna Dongen van
 • Died: 18 SEP 1600, Rotterdam

  Cornelis van Hille werd in 1540 in Ieper, Zuidwest-Vlaanderen, geboren. In deze streek tussen Duinkerken en Ieper, die in de 16de eeuw het 'Westkwartier' werd genoemd, vond vanaf de late jaren '50 van de 16e eeuw een doorbraak van het protestantisme plaats. De protestanten werden streng vervolgd door Karel V en zijn opvolger Filips II. Dit leidde ertoe dat veel protestanten naar Engeland vluchtten.

  Vanaf 1566 worden er onder massale belangstellling tal van hagenpreken gehouden en in de zomer van 1566 keerden veel ballingen en predikanten vanuit Engeland naar huis terug. De taal van de predikanten was scherper geworden en ze eisten een bestaansrecht op voor het calvinisme, naast of in de plaats van het katholiek geloof. De opzwepende hagenpreek die Sebastiaan Matte hield op 10 augustus 1566 in het plaatsje Steenvoorde luidde het begin in van de Beeldenstorm, die zich snel in het hele Westkwartier en vervolgens in noordelijke richting verspreidde.

  Eind november 1566 stelde Filips II Alva aan om orde op zaken te stellen in de Nederlanden. Alva richt de Raad van Beroerten op met als bedoeling de onruststokers van 1566 op te sporen en te berechten. Een ware vloedgolf van vonnissen en executies volgt. Ook Cornelis van Hille, die in 1566 één van de ondertekenaars van het godsdienstverdrag met de magistraat in Ieper was, werd in 1568 gedaagd voor de Raad van Beroerten (Conseil des Troubles) in Brussel. Cornelis vluchtte naar Norwich waar hij zich voorbereidde op het ambt van predikant. Een oom van Cornelis, Barthelemy van Hille, werd in 1570 aangehouden als beeldenstormer (Ph. van Hille, 'De familie Van Hille in Nederland', in: Vlaamse Stam 1967, 17 -20).

  In 1575 werd Cornelis predikant van de vluchtelingenkerk in Yarmouth. In 1577 keerde hij terug naar de Nederlanden en werd predikant in Haamstede en Burgh (Zeeland, 1577 - 1578) en vervolgens weer in Vlaanderen: Oudenaerde (1578) en Gent (1578 - 1584). Tenslottte stond hij dertien jaar in Rotterdam (1585 - 1598).

  Cornelis van Hille was de auteur van “Den Siecken-Troost twelck is een onderwijsinge, van den rechte gheloove, in den wech der salicheyt, om gewillichlyck te sterven. Midtsgaders sommige christelicke gebeden: als ooc een christelick sermoen tot dien propooste dienende. Ghemaekt door Cornelis van Hille, dienaer des Goddelicken woorts. Tot Leyden, voor J. Adriaenz, 1599”. (zie de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. De 'Siecken-Troost' was voor het eerst verschenen in 1571 in Norwich.

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2