Pieter Derks WiersumaAuktien Ulferts

Ulfert Pieters Wiersuma

f a m i l y
Children with:
Foske Luitjes

Children:
Luitje Wiersuma
Ulfert Pieters Wiersuma
 • Born: , Eenrum
 • Married to Foske Luitjes

  Ulphert Pieters Wyrsema , geboren Eenrum , beroep Landbouwer op Oldenhuis te Eenrum, religie Doopsgezind, trouwt(1) Trijntje Jacobs, religie Doopsgezind., trouwt(2) Anje Jansen, trouwt(3) Niekerk 15 november 1721 Foske Luitjens, geboren Niekerk , religie Doopsgezind

  In de boedelscheiding van 1 Aug. 1754 van de nalatenschap van Ulphert Pieters en Foske Luitjens worden als kinderen genoemd Pieter Ulphers,
  getrouwd met Dieuwertjen Fockens, Aukjen Ulpherts en Kors Douwens, Luitjen Ulphers en Martjen Tjarts, Martjen Ulphers en Egge Tjarts,
  Jacob Ulphers onder voogdij van Tonnis Clasen, Luuirt Luirts en Tonnis Luirts. (Bron: OG)

  Jacob (Ulphetts) Wyrsema was, lb. op Oldenhuis, Eenrun en Foske Luitjens. Oldenhuis behoorde aan de stad Groningen, evenals de Herathemaheerd en Bewsemaheem, allen te Eenr. In un. In de oude Stadsrekeningen komt telkenjare voor de ontvangen huur van die
  bezittingen, van de Herathemagoederen. In 1724 op Gregori hebben wederom ingehuirt ses jaren lang, Ulphert Pieters en Foske Luitjes;
  zij gebruiken 60 grasen Landt tot Eendrum gelegen, Oldenhuis genaamt, ieder gras voor 2 car. gl. 10 st. (Bron: OG)

  Archief M. en D. 1 Juni 1713. Voor Albert Wolthuis, richter van Wee, Suurdijck en Nijenklooster. Drewes Arents voormont, Jacob Peters
  Wyisema sibbe en Sywert Heepkes vreemde vooght over Ulphert Peters Wyrsema twie onmondige Dochtertjes bij wijlen Trijnje Jacobs in Echte
  verweckt ter Eenre en wederom Ulphert Peters Wyrsema als vader en Anje Jansen als stiefmoeder ter andere sijde, Geertmit in 't sevende en
  Trijnje in 't seste jaar. Ulphert Peters Wyrscma neemt aan te betalen als de kinder 16 jaar oud zijn: 3200 car. gl. 2 Golden Ducaten en 6
  silveren Ducatons, ook 6 jukken en J4 gelegen tot Leens soo Jacob Melles wed. gebruickt, des moeders kleeren, ook des Bestemoeders
  kleeren, mit linnen als anders op deselve inventaiium gestelt en an geld van de Bestemoersgoedeten 1500 c gl. met nog 4 juk landt, 3 juk
  beklemt en 1 juk vrij, soo Michiel Tjaatts gebruickt, waattegens de vader en stiefmoeder seulen hebben en behouden haar Plaatse, Oldenhuis
  genaamt onder Eeorum met alle de overdracht en beklemminge de landerijen, voorts levendige have, Huysgeraet en
  Huysmansgereedschappen, uit en in schulden, enz. (Bron: OG)

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2