Pieter Derks Wiersuma

f a m i l y
Children with:
Auktien Ulferts

Children:
Ulfert Pieters Wiersuma
Pieter Derks Wiersuma
 • Married to Auktien Ulferts
 • Died: 11 Aug 1712, Eenrum

  Pieter Derks Wyrsum, overleden Eenrum 11 augustus 1712, begraven Eenrum , beroep Landbouwer (beklemmende meyer) op boerderijnummer
  161 Oldenhuis te , religie Doopsgezind., trouwt Auktjen Ulpherts, overleden Eenrum 11 augustus 1712

  Ook bekend als Wiersuma. Stamvader van de Familie Wiersum, ook wel Wiersema geschreven, doch daar niet aan verwant. In de oude Stadsrekeningen komt telkenjare voor de ontvangen huur van die bezittingen, van de Herathemagoederen. Op Gregori 1669 hebben
  Peter Dercks en Aucktien Ulpherts opnieuw voor 6 jaar ingehuirt, ider deimpt voor 2 daell. 5 st., een jaar huyre tot geschenk over de ses
  Jaaren te verdeelen; voorts is aan gemelte Echtel. de behuysinge en schuite cum annexis, bij de Stadt onlangs voor 500 gl. bij keersen
  uitganck gecoft, met de beklemminge verhandelt voor 2450 c. gl. In 't vervolg wordt telkens voor "ses jaer wederom ingehuirt", het laatst
  in 1714. (Bron: OG)

  Grafschrift: "Anno 1712, den 11 augustus, is die eersaeme Pieter Dercks Wyrsum van Oldenhuis in den Heere gerust ende leydt alhier
  begraven, verwachtende een salyge opstandinge door Jesum Christum."

  Vr Peter Dercks en Aucktien Ulpherts woonden op Oldenhuis Claes Peters en Hilletien, die vooraf waren gegaan door Minnolt Alberts ende
  Gese, voorkomende reeds in 1630, door Berent Sywers, voorkomende in 1614, terwijl in 1604 wordt geboekt Ghor(?) Luytgens in plaets van
  zijn Z. (Zalige) vader Luytgen Rolefs. Het voorgebouw van Oldenhuis werd volgens een gevelsteen gebouwd 9 April 1664 door Claas Peters en
  Aatjen Tomes.

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2