Lammert Harm ReitsmaAuktje Eises Kampen vanLuitje Ritses LandmanTrijntje Roelofs Boersma

Eise ReitsmaGeertje Landman

Luwina Reitsma

f a m i l y
Children with:
Abel Tjallings Waterbolk

Children:
Grietje Johanna Waterbolk
Geertje Aukelina Waterbolk
Tjalling Harm Jacob Waterbolk
Eiso Luitje Waterbolk
Luwina Reitsma
 • Born: 27 APR 1868
 • Married to Abel Tjallings Waterbolk
 • Died: 25 JAN 1939

  pict147.jpg [121x193]
  Eisse Reitsma en Geertje Landman trouwden in 1861 en woonden in het dorp Leens in de "Achtervaalg". Daar hadden ze een timmerbedrijf.
  Het is hun niet voor de wind gegaan. Al gauw deden ziekte en dood hun intrede in hun leven. Een dochter (Auktje) overleed op 3-jarge leeftijd. Moeder Geertje stierf in 1882. Luwina was toen 14 jaar oud en te jong om de gehele huishouding te doen. Grootmoeder Trijntje Landman was weduwe en trok bij het gezin van haar schoonzoon in. Na een paar jaar vertrok grootmoeder Trijntje uit het gezin en emigreerde naar Amerika. Luwina was toen 20 jaar oud.
  Het was in die tijd gewoon dat de dochter de plaats van de moeder in nam, als die was weggevallen. Luwina was in die tijd verloofd met een onderwijzer uit Lauwerzijl. Over het verdriet van het sterven van een broer van Luwina heen verbrak de onderwijzer de verloving. Hij en zijn familie waren doodsbang voor besmetting. Er was per slot tering in de familie geconstateerd.
  Toen Luwina 25 jaar oud was, overleed haar vader Eisse Reitsma. Luwina was door al het verdriet heen een schuwe jonge vrouw geworden die in de schaduw van haar broers leefde. Op haar 25e leerde ze ook de man kennen die ze haar gehele leven heeft liefgehad: Abel Waterbolk.
  Abel kwam uit een onkerkelijk gezin met liberale principes terwijl Luwina een sterk kerkbesef en een sterk persoonlijk geloof heeft gehad in haar leven. Niet alleen het verschil in godsdienst maar ook in leeftijd verschilden ze nogal. Abel was 40 jaar toen hij Luwina leerde kennen. Abel had een onstuimig leven met de nodige avonturen achter de rug. Hij was gezegend met een goed verstand dat hij niet altijd verstandig gebruikte. Ook had hij dichterlijke gaven en was hij goed van de tongriem gesneden. Omdat zijn ouders geen raad met Abel wisten stuurden ze hem naar de "drilschool" in Steenwijk. Hij vervulde zijn dienstplicht en tekende voor langverbander. Hij vocht in Athéh, werd daar bevorderd tot officier maar is tweemaal gedegradeerd en uiteindelijk als gewoon soldaat oneervol ontslagen uit dienst. Zijn leven getuigde van een groot rechtvaardigheidsgevoel maar ook van grote onbezonnenheid. En als slag op de vuurpijl bleek hij ook een periodieke drinker te zijn. Toch koos Luwina voor deze man. Op 22 november 1894 trouwden Luwina en Abel. Ze kregen vier kinderen waaronder Grietje Johanna. Waarschijnlijk zijn dit de gelukkigste jaren van Luwina haar leven geweest. Abel kreeg werk als arbeider bij de strokartonfabriek in Ulrum. Tevens lieten ze een huis bouwen aan het eind van de Noorderstraat, naast de dokter. Het was een royale burgerhuis voor die tijd. Ze hebben er niet lang gewoond. Abel werd ontslagen wegens overmatig drankgebruik en hij zal vermoedelijk schulden hebben gemaakt. Het huis moest worden verkocht en het gezin ging achter op Singel wonen. In het voorjaar van 1906 openbaarde zich de verschijnselen van keelkanker bij Abel. Hij is opgenomen geweest in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Een briefkaart vanuit dit ziekenhuis was, naast de herinnering aan hem de enige erfenis.
  Daar schreef hij het volgende:

  Lieve Vrouw en kinderen!Ritse heb ik geschreven, die komt zondag bij mij en krijgt dan de kaart. Deze morgen zijn Keegstre en ik door professor Koch en een paar doktoren onderzocht. Wanneer de operatie plaats heeft is ons nog niet bekend. Ik vrees dat het deze wee
  k niet meer gebeurt. 't Verblijf en de verpleging is uitstekend. Houd maar goede moed alles zal zich wel ten beste keren. Ge moet zaterdag maar even naar Leens gaan, of ik kan Jacob wel schrijven dat die even bij jou komt.
  Als altijd, Uw liefh

  Abel.

  Abel is geopereerd maar niet meer wakker geworden uit de narcose. Luwina ontving dit bericht en heeft hem niet meer levend gezien. Abel is gestorven op 5 mei 1906, oud 51 jaar. De jaren die hierop volgden waren heel erg moeilijk voor Luwina. Naast de pijn en verdriet van het verlies van haar man had ze de zorg voor 4 minderjarige kinderen. Grietje was toen 11 jaar oud. Luwina was financieel geheel afhankelijk van de diaconie van de Geref. Kerk te Ulrum. Ze ontving wekelijks F 1,50. Als de kinderen naar bed waren naaide zij tot in de nacht voor enkele burgervrouwen. Het is gebeurd dat ze tot laat in de avond zat te naaien toen er een ouderling passeerde die van een vergadering kwam en het licht door de gesloten gordijnen zag schijnen. De volgende dag kwam hij Luwina de les lezen en zei:
  "Vrouw Waterbolk, ik zag het licht nog laat op, dat kost petroleum en daarvoor krijg je geen geld van de diaconie. Dat mag daar niet voor worden gebruikt. Als we dit weer zien moeten we je ondersteuning verminderen." Na 3 jaar weduwe te zijn geweest, trouwde ze voor de tweede keer en wel met Anne Binnerts Spoelstra, oud 51 jaar, van beroep machinist op de stoommachine. Dit was in 1906. Anne Binnerts was al twee maal eerder getrouwd geweest en had toen 6 kinderen. Uit het huwelijk met Luwina zijn er nog 3 kinderen voortgekomen. Het gezin bestond uit 13 kinderen. Opa Anne Binnerts was in alles een grote tegenhanger van Abel Waterbolk geweest. Het was een man met een groot plichtsbesef, werk te hard voor zijn grote gezin. Toen twee zonen van Anne Binnerts uit zijn eerste huwelijk volwassen waren ontstond er een conflictsituatie waarbij geld van een oom (broer van Anne) een grote rol speelde. Dit ging zover dat een scheiding op het nippertje niet is doorgegaan. Dit dankzij het tactische optreden van Cornelis Huizinga, de echtgenoot van Grietje Johanna. Het is niet te zeggen hoeveel leed en ellende dit voor Luwina geweest zou zijn. Ze wilden haar en de drie kinderen in een woonscheepje stoppen.

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2