top html website building

Het voor- en nageslacht van Hendrik Olferts Huizinga
en Barbara Wrister Brugman

H uizinga de naam der stam

U it welk wij zijn ontsproten

I n Hunsingo zijn aanvang nam

Z ijn wij haar naam genoten

I n beeld, een boom die staat te bloeien

N ooit van bladeren ontbloot

G aat het steeds verder bloeien

A ls God ons blijft een bondgenoot


AJS..

Den Stamnaem niet van Melkema;

Maer best, gelykze zedig dagte,

Dien van zyn nabuur HUISINGA.

Schraegt Melkema, nog vast van schouder,

Een Stam, door ’t vrugbaer huwlyksbed,

Nu reeds twee eeuwen oud, of ouder,

Zo braef en eerlyk voortgezet.


Pieter Huisinga Bakker


Den 28 van Lentemaand 1774

© D. Huizinga