easy mobile site builder

Medicijnen

Medicatie gebruik hoort bij de behandeling. Bij schizofrenie en bij psychosen is medicatie een erg belangrijk hulpmiddel, ondanks alle bijwerkingen. Medicatie is nog steeds de belangrijkste peiler in de behandeling van mensen met schizofrenie en eerste psychosen. Het helpt niet alleen om een psychose te doen verdwijnen maar ook als preventie voor een nieuwe psychose. Voor de jongere is het de moeilijkheid dat hij ook medicatie moet blijven gebruiken als hij zich wel goed voelt. Motivatie speelt hierin een belangrijke rol. De groepswerkermotiveert de jongeren voor medicatie gebruik. De steun die de jongere van zijn omgeving ervaart is erg belangrijk en daarom wordt ook aan de ouders het belang van medicatie uitgelegd. De volgende cijfers tonen het belang van medicatie en medicatiegebruik aan:

terugval-percentage.jpgterugval percentage


De kans op een terugval binnen een jaar na de eerste psychose is 60%. Met de juiste medicatie kun je de kans op een terugval reduceren tot 30%. Met medicatie en therapie wordt de kans op een terugval nog kleiner, namelijk 15%


.Copyright: D Huizinga