easy responsive web page creator software download

Opname

Zoals al eerder geschreven vertonen de jongeren met een schizofrene-stoornis of een psychose vreemd, onaangepast en soms agressief gedrag. Ook trekken zich terug uit hun sociale omgeving wat vaak inhoudt dat ze niet meer naar school willen. Meestal is dit een reden voor de ouders en de jongere om hulp in te roepen. Via een huisarts of de RIAGG wordt men dan doorverwezen naar de kinder-en jeugd psychiatrie. In eerste instantie opnamekomen de jongeren voor een observatieperiode die zes tot acht weken kan duren. In deze periode wordt geprobeerd om samen met de psychiater, de maatschappelijk werker en de therapeuten de problemen van de jongere zo goed mogelijk in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan de psychiater een diagnose stellen en een advies uitbrengen over een eventuele behandeling. Wanneer er besloten wordt dat een verdere behandeling noodzakelijk of wenselijk is, blijft de jongere voor behandeling. De behandeling duurt over het algemeen zes maanden, maar kan ook korter en soms langer duren. Dit ligt niet alleen aan de mate van problemen van de jongere maar ook aan de doelen die er voor de behandeling gesteld worden.   


Samenwerking   


Voor het slagen van de behandeling is een goede samenwerking tussen de jongere en z’n ouders, als ook met het gehele multidisciplinair team essentieel. Voor het multidisciplinair team betekent dit dat er veelvuldig overleg plaats vindt over de voortgang van de observatie of behandeling van de jongere. De jongere en z’n ouders worden hierin nadrukkelijk betrokken Hierdoor kunnen knelpunten in de behandeling in een vroeg stadium worden herkent, onderkent en indien mogelijk opgelost worden..Copyright: D Huizinga