top mobile site generator

Psychose

Eén van de opvallendste kenmerken bij een psychose zijn de hallucinaties en wanen. Een hallucinatie kun je uitleggen als een droom terwijl je toch wakker bent. Wanneer je droomt gebeuren er allerlei dingen waar je geen invloed op hebt. Je neemt het waar terwijl je slaapt. Wanneer je wakker wordt besef je al gauw dat het een droom was en sta je weer in contact met de realiteit. De realiteit corrigeert dus het gebeuren in de droom. Bij een psychose met hallucinaties is de patiënt gewoon wakker, maar hij neemt wel allerlei dingen waar, terwijl hij er geen directe invloed op heeft. Ook vinden er geen correcties plaats. Dus alles wat de patiënt ziet, hoort of voelt, ervaart hij als realiteit.


Een waan werkt ongeveer hetzelfde. Het verschil is dat het hier niet om een waarneming maar om een overtuiging gaat, die je met niemand deelt. Nu zijn er wel meer mensen die ergens van overtuigd zijn, vooral van hun gelijk, maar toch worden zij doorgaans gecorrigeerd door hun omgeving. Bij patiënten met wanen lukt deze correctie met de realiteit niet. Hierdoor kan hij dus geloven dat hij een godheid is of kan hij overtuigd raken dat de FBI, CIA en de BVD hem achtervolgen.De psychose, de hallucinaties en wanen worden positieve symptomen genoemd. Positief niet omdat ze goed zijn maar omdat deze symptomen een bepaalde activiteit, een bepaalde energie hebben. Naast de positieve symptomen heb je ook negatieve symptomen, hier straalt weinig energie vanuit. Negatieve symptomen komen meestal naar voren wanneer de acute psychose al wat verbleekt is of door medicatie onderdrukt is. De periode met hallucinaties en dergelijke duurt meestal maar kort. Hierna komen de negatieve symptomen en deze fase duurt langer. Jongeren die opgenomen worden kunnen hier wel een half jaar of langer last van hebben. De negatieve symptomen uiten zich in een gebrek aan energie. De jongeren die opgenomen worden trekken zich terug uit hun sociale omgeving, vriendschappen worden niet meer onderhouden. Ze verliezen de interesse in hun omgeving of voor zichzelf. Ze zijn vaak moe en liggen veel op bed. Ook hun gevoel verandert. Zover zelfs dat ze nauwelijks blijdschap en verdriet meer ervaren. Een psychose met hallucinaties en wanen is ernstig, maar de negatieve symptomen zijn op z’n minst net zo erg en ingrijpend. Ouders zien hun kind opeens, in een tijdsbestek van een paar weken, anders worden. De persoonlijkheid van hun kind verdwijnt min of meer. Hadden ze een half jaar geleden nog een spontaan, vrolijk, opgewekt kind dat het aardig deed op school en dat enkele leuke vrienden had, nu zien ze hun eigen kind veranderen in een lusteloos, vermoeid, depressief iemand die geen interesses meer heeft in zijn omgeving, die afhaakt op school, en dergelijke.


Casus:


Ben is een 16-jarige jongen die net is opgenomen. Ben vertelde dat op een feestje de geest van Erik in hem is gekropen. Erik is een dealer. De geest van Erik denkt voor Ben na en praat tegen hem. Ben hoort vaak de stem van Erik in zijn hoofd die zegt dat het nooit meer goed komt met Ben. Dat is vooral het geval wanneer Ben zich ontspant en bijvoorbeeld wil gaan slapen. De geest wil testen of Ben wel een echte gabber is. De laatste weken voor opname gingen zijn hersenen op volle toeren draaien zodat hij er “Gek” van werd. Hij had het gevoel dat hij zelf halfdood was en dat zijn eigen geest zwevende was. Voor Ben was dit allemaal erg beangstigend. Hij heeft het gevoel dat hij in gevecht is met de geest van Erik en soms is die sterker.Tijdens de opname vertelt Ben dat de geest van Erik langzaam aan op de achtergrond is geraakt. Toch zit Ben nog vaak in zijn eigen gedachtenwereld. En denkt dan aan de dingen die op feesten gebeurd zijn. En het feit dat hij nog voor zo’n f 1000,- schuld heeft bij een aantal jongeren beangstigd hem nog wel eens. De laatste tijd voor opname kon Ben slecht meer tegen drukte en school wilde ook niet meer lukken. Vroeger las hij veel boeken maar nu lukt het hem niet meer om zich op een boek te concentreren. Ben verteld dat hij het als een last ervaart dat hij zich nu niet meer spontaan voelt en minder converseert.
.Copyright: D Huizinga