easy responsive site maker

Sociale vaardigheid

ongeren die een psychose hebben doorgemaakt gaan zoals gezegd ook op sociaal gebied minder functioneren dan voordien. Door de cognitieve functie stoornissen worden de jongeren onzeker en bang in sociale situaties. Ze gaan bepaalde situaties vermijden of zich onhandig gedragen. Jongeren moeten bijvoorbeeld weer leren om met het openbaar vervoer te reizen. Niet zozeer omdat ze de handelingen niet kennen, maar omdat ze zich vaak onzeker voelen in zo’n situatie wat dan weer de nodige spanning met zich mee brengt. Ze weten bijvoorbeeld niet wat ze moeten doen of zeggen wanneer ze in de bus zitten en er iemand naast hen gaat zitten die ze niet kennen. Door de sociale vaardigheids training wordt geprobeerd de jongeren weer wat meer zelfvertrouwen te geven. En daarnaast oefenen zij de situaties die ze zelf moeilijk vinden. Ook dit gebeurt weer in hun eigen tempo en met kleine stappen. 

.Copyright: D Huizinga