easy bootstrap site creator software download

Ten slotte

De behandelmethode is niet een garantie voor succes van de behandeling van schizofrenie. Er zijn wel enkele succesverhalen te vertellen, maar even zo goed zijn er patiënten die niet het gewenste resultaat hebben gehaald. Soms moeten we een jongere na een lange behandeling doorverwijzen naar de volwassen psychiatrie met het vooruitzicht dat hij daar een groot deel van zijn leven moeten verblijven. Ook zijn er jongeren weer naar huis gegaan met de wetenschap dat ze het nog erg moeilijk krijgen in hun jonge leven. Deze feiten en constateringen horen bij het werken met jonge mensen met schizofrenie en dat moet je kunnen aanvaarden. Cijfers over het slagen van een behandeling zijn moeilijk te geven omdat de behandeling gericht is op revalidatie en niet op genezing. Voor ons is een behandeling geslaagd als de jongere en z’n omgeving de ware omvang van z’n handicap onder ogen kan zien. En dat de jongere met deze wetenschap en met de hulpmiddelen die hem aangereikt zijn weer verder kan bouwen aan zijn eigen toekomst.

.Copyright: D Huizinga