free bootstrap templatesAbraham Kats

Abraham Kats

Aharon Faler overleden op 22 Kislev (21-12-1864) en begravenop de avond van de Heilige Sabbath in het jaar 5625 Moge zijn ziel gebonden zijn in de buidel der levenden (I Sam 25:29)

Aharon ben Jehuda

Aharon de zoon van Jehuda, overleden op dinsdag 25 Iyar (28.5.1878) en begraven op donderdag 27 Iyar (30.5.1878) in het jaar 5638

Aharon Faler

Aharon Faler overleden op 22 Kislev (21-12-1864) en begravenop de avond van de Heilige Sabbath in het jaar 5625 Moge zijn ziel gebonden zijn in de buidel der levenden (I Sam 25:29)

David Magnus Weduwnaar van Margien Levie overleden op 19 Tevet 5687 (23-12-1926)

David Magnus

David Magnus Weduwnaar van Margien Levie overleden op 19 Tevet 5687 (23-12-1926)

Bloempje Polak weduwe van Abraham Kats overleden 14 Heshvan 5671 (16-11-1910)

Bloempje Polak

Bloempje Polak weduwe van Abraham Kats overleden 14 Heshvan 5671 (16-11-1910)

Betje Magnus

Betje Magnus overleden te Assen op 12 Shevat 5683 (29-01-1923)

Esther Cohen

Esther Cohen .. To the place of the King .... Esther.... ... Esther wife of Jozef Cohen Monday 16 Sivan 5617(08-06-1857) may her soul be bound up in the bond of life

Duifje de Zwaan en Levie Bloemendal

Dientje de Jong en Mozes Bloemendal

Dientje de Jong echtgenote van Mozes Bloemendal overleden op 01-11-1903

Jacob Arons Polak

Jacob Arons Polak geb op 08-07-1880 overleden op 20-08-1905

Eva van Zuiden

Eva van Zuiden Echtgenoot van N Magnus overleden op 18 Tammuz 5656 (29-06-1896)

Eva Magnus-de Haas

Eva Magnus-de Haas overleden op 17 Kislev 5653 (06-12-1892).

Jente Chaja

Jente Chaja vrouw van Meshulam de zoon van Tzvi, overleden op de 7 van de maand Adar de tweede (16.3.1883) en is begraven op de 9 van het maand Adar de tweede (18.3.1883) in het jaar 5643.

Jehuda Polak

Hier is begraven Jehuda de zoon van Ahron Polak, hij is overleden in de leeftijd van 73 jaren op de vrijdagavond 3 en is begraven op de 5 van het maand Tishri in het jaar ? (Er zijn 2 mogelijkheden: overleden 15.9.1855 en begraven 17.9.1855 of overl

Jansje Bloemendal

Jansje Bloemendal geb op 06-03-1858 overleden op 13 Tammuz 5686 (29-12-1926)

Lea Bloemendal

Lea Bloemendal Hier is begraven Lea vrouw van Moshe Bloemendal, overleden op de heilige Shabat de 4 van de maand Av (06-08-1864) en is begraven op maandag de 6 van deze maand (08-08-1864) in het jaar 5624

Klara Wijnberg

Klara Wijnberg weduwe van Jonas Cohen overleden op 6 Shevat 5671 (04-02-1911)

Jozef Bloemendal

Hier is ondergebracht een man met veel daden Josef de zoon van Leib Bloemendal voorganger in ons gemeente te Smilde, overleden woensdag de 7 in het maand Tamuz (27.6.1849) en is begraven op vrijdag de 9 in deze maand (29.6.1849) in het jaar 5609

Margien Levie

Margien Levie Echtgenote van David Magnus overleden op 20 Lyar 5675 (04-05-1915)

Machiel Cohen

Machiel Cohen echtgenoot van Bertha Benninga overleden op 2 Kislev 5689 (15-11-1928)u.

Levie Bloemendal

Levie Bloemendal geboren op 6 mei 1820 overleden op 26 Elul 5660 (20-09-1900)

Leentje Polak

Leentje Polak Echtgenote van Benjamin van Zuiden overleden op 2 Kislev 5678 (17-11-1917)

Meshulam ben Tzvi

Hier ligt Een eerbare man, voortdurend bidden tot zijn verlosser Is heengegaan om zijn schepper te danken toegewijd aan bijbelstudie Zijn rechtschapenheid zal blijven voortbestaan Zijn naam was Meshulam ben Tzvi Hij overleed op 14-02-1877

Martha Frank

Martha Frank weduwe van Izak Wijnberg geb te Smilde op 15-01-1800 overleden aldaar op 26-12-1881

Maria Bertha Kats

Maria Bertha Kats dochter van Jakob Kats en Naatje Cohen overleden op 2 Heshvan 5678 (17-10-1917)

Nathan ben Shimeon

Nathan ben Shimeon Hier rust Een voorzichtige vakman en steun voor de armen de heer Nathan zoon van Shimeon, overleden op dinsdag 19 van het maand Tevet (3.1.1888) en in de volgende dag begraven (4.1.1888) in het jaar 5648.

Mozes Bloemendal

Mozes Bloemendal echtgenoot van Dientje de Jong Overleden op 01-12-1908

Mita Cohen

Mita Cohen Je handen zijn niet gebonden om de fruit te oogsten uit de tuin Je werkte totdat het licht uitging Vrouw van grote daden Je was een heerlijkheid voor je generatie Hier ligt De eenzame (zond, dochter van Rabbi Abraham Vrouw van Zalman Cohen Haar moeder Hana Goa Overleden op Zaterdag 4 januari 1852 en begraven op 6 januari

Roosje Polak 

Roosje Polak echtgenote van Nathan van Dam geb op 13 Tishri 5605 (26-09-1844) overleden op 13 Tevet 5681 (24-12-1920)

Rivka Cohen 

Rivka Cohen Hier is begraven de belangrijke en dierbare vrouw Rivka echtgenote van Josef Ha-Cohen die is overleden op 24 in het maand Adar (20.3.1887) en is begraven op 26 in deze maand (22.3.1887)er.

Philippina Wijnberg

Philippina Wijnberg Echtgenoot van Hartog Frank overleden op 3 Shevat 568 (09-01-1924)

Nathan van Dam

Nathan van Dam echtgenoot van Roosje Polak geboren op 13 Tammuz 5601 (06-01-1841) overleden op 14 Kislev 5683 (04-12-1922)

Salomon Polak

Salomon Polak echtgenoot van Klara Engers overleden op 21-11-1892

Salomon Jozef Cohen

Hier ligt een eerbare en godvruchtige man Shlomo zoon van Yosef Cohen Overleden op Shabat, 19 juni en begraven op Maandag 21 juni 1858.

Rozette Polak-Koch

Rozette Polak-Koch geb op 01-04-1836 overleden op 25-12-1903

Ytzchak ben Ahron

Hier rust een eerlijke man die voor vele jaren een leider was in onze gemeente, hij was een goed mens voor iedereen en speciaal voor de armen, Ytzchak zoon van Ahron, overleden in de nacht of Shabat 16 in het maand Menachem Av (6.8.1887) en is begraven op maandag 18 in het maand Menachem Av (8.8.1887) in het jaar 5647.

Trijntje Hartogs Kanteel 

Trijntje Hartogs Kanteel datum overlijden; 02-11-1861 echtgenoot van Aron Jacobs Polak

Sara bat Nathan

Sara bat Nathan Hier rust Een dierbare diamant, een bescheidende vrouw, Sara dochter van Nathan, overleden op zondag de 7 van het maand Adar de tweede (15.2.1891) en begraven op de 9 van deze maand (17.2.1891) in het jaar 5651

Zoetje van Dam

Zoetje van Dam geboren 3 februari 5611 (1850) overleden op 10 Kislev 5696 (06-12-1935)

Ytzchak ben Uri

 Hier is begraven de heer Ytzchak zoon van Uri, die is overleden op zondag de 9 van het maand Adar de Tweede (18.2.1872) en is begraven op maandag de 10 van het maand (19.2.1872) in het jaar 5632

De Joodse geschiedenis van Smilde, Copyright: D Huizinga