Gegevens met betrekking tot ANBI:

Stichting de Bijbel Open in Smilde
Secretariaat: Prins Clausstraat 79
9422 GM Smilde

RSIN 8162.32.337

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken in Smilde en omstreken door mensen in contact te brengen met de Bijbel. Ook willen we christenen bemoedigen in hun dagelijks leven door ze te herinneren aan teksten uit het Woord van God.

Hoofdlijn van het beleidsplan
We plaatsen elke eerste dinsdag van de maand een tekst uit de Bijbel in de Smildeger Neiskrant. Met Kerst en Pasen plaatsen we een verhaal uit de Bijbel of een grotere tekst, wanneer de financiën dit toelaten

Functie van de bestuurders
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en twee secretarissen (echtpaar). De vier bestuursleden hebben eenzelfde gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording:
De stichting ontvangt geld van vrienden van de stichting. Dit geld wordt vrijwel volledig besteed aan de teksten in de krant.
Overige kosten zijn: kosten Rabobank, kosten correspondentie met de vrienden van de stichting.

Financieel verslag 2023

Omschrijving

Banksaldo 01-01-2023       € 714,18 Bankkosten

Advertenties

Donaties


Totaal
Banksaldo 31-12-2023        € 591,29


Inkomsten


€ 810,46
______
€810,46

Uitgaven€ 175,41

€ 757,94

______
€ 933,35