De Bijbel

De Bijbel is een buitengewoon Boek! Een Boek zo geweldig en prachtig dat je je er steeds weer door aangetrokken voelt. Hoe vaak je het ook gelezen hebt, hij is altijd weer fris, levend en krachtig. De oude geschiedenis blijft altijd nieuw; de bekende Waarheid is telkens weer voedsel voor je ziel. Nooit zal het je vervelen dezelfde woorden en geschiedenissen uit de Bijbel nog eens te lezen. Integendeel, bij elke nieuwe lezing raak je meer aan de Bijbel gehecht, krijg je er meer belangstelling voor, verkwikt en vertroost en versterkt het je ziel. Je voelt het: niet de mens, maar God spreekt tot je. Je hoort Zijn stem; je leest Zijn gedachten; je ziet Zijn daden; en wat meer is, je ziet Hem Zelf in al Zijn grootheid en heerlijkheid, in al Zijn liefde en genade. Ook zie je Hem Die Hij gezonden heeft, de Heer Jezus, onze Verlosser, de Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde, de Koning van het heelal.

De Bijbel is een prachtig Boek! Het is een Boek voor iedereen. Schuldige mensen leert het de weg tot verlossing. Vermoeide en belaste mensen leidt het tot de echte rust, hongerige mensen tot het echte Brood en dorstige zielen tot de Fontein van levend water. Kinderen, jongeren en vaders en moeders in Christus vinden allemaal onderwijs, troost en leiding op deze bladzijden. Niemand – in welke toestand, in welke omstandigheden of op welke hoogte van geestelijk leven hij ook is – zal zich voor niets voor dat Boek neerzetten. Iedereen met een eerlijk hart vindt precies het goede antwoord op al zijn vragen.


Het is een Boek voor alles. Geen toestand van de ziel blijft onbesproken, geen situatie van het leven onaangeroerd. Gekwelde mensen worden bemoedigd, bezorgde mensen worden gerustgesteld, en wie lijdt of verdrietig is wordt getroost. Mannen en vrouwen, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers, vinden in dit Boek de weg die zij te bewandelen hebben. De verplichtingen die op hen rusten, worden hun erin aangewezen. In één woord: voor iedereen en in alle omstandigheden zijn in deze gewijde bladzijden een onuitputtelijke bron van onderwijzing, vertroosting, vermaning en leiding te vinden.

HC. Voorhoeve