Het Boek

Het boek is een bijzondere uitgave van de Bijbel: het spreekt duidelijke taal, omdat het een gedachte- voor geachte vertaling is. In plaats van de originele Hebreeuwse en Griekse tekst woord voor woord te vertalen, worden de verhalen verteld door mensen van deze tijd met taal, woordspelingen en uitdrukkingen van nu. Read more..

Herziende statenvertaling

De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten. Read more..

Oude sporen

Achtergrondartikelen bij de Bijbel. Deze site voor bijbelstudie heeft de bedoeling goed en gezond bijbelstudiemateriaal aan te reiken aan allen die zich in Gods Woord willen verdiepen. Het is begonnen als een persoonlijk initiatief, maar andere auteurs hebben zich hierbij aangesloten, door hun publicaties beschikbaar te stellen. Read more..

It's Basic

Kom in contact met andere christenen in Smilde. In Smilde is een groep christenen actief die verschillende gesprekskringen en clubs organiseren. Maar wij vormen geen eigen kerk of christelijke gemeente. Eigenlijk is its Basic alleen de naam van de site waarop deze verschillende activiteiten vermeld staan. De mensen die erbij betrokken zijn, zijn aangesloten bij verschillende kerken in ons dorp en in de omgeving. Read more..