Wat willen wij ?

De naam van onze stichting zegt eigenlijk al wat de bedoeling is – dat de Bijbel in Smilde opengaat.

We willen te midden van alle dagelijkse zaken het Woord van God laten horen. En hopen daarmee ook mensen uit te nodigen zelf de Bijbel te gaan lezen.

Om dit doel te bereiken plaatsen we teksten in de Smildeger Neiskrant. Elke eerste dinsdag van de maand, in de rechterbovenhoek van de kerkpagina. Met Kerst, Goede Vrijdag en Pasen plaatsen we extra Bijbelgedeelten die iets vertellen over de geboorte van de Here Jezus, over Zijn sterven aan het Kruis en opstanding uit het graf.

We doen dit in het geloof dat Gods Woord nooit vruchteloos tot Hem terug zal keren. We hopen dat mensen in ons dorp hierdoor God leren kennen maar ook dat mensen bemoedigd worden door de Bijbelteksten of -gedeelten.

We doen dit werk onafhankelijk van een bepaalde kerk of gemeente maar in het zekere weten dat de Bijbel Gods onfeilbaar Woord is.

Want zoals regen of sneeuw 

neerdaalt van de hemel
en daarheen niet terugkeert,
maar de aarde doorvochtigt
en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen,
zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter,
zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat:
het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt,
en het zal voorspoedig zijn
in hetgeen waartoe Ik het zend.

Jesaja 55:10 en 11
regenval