Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nicodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.
Johannes 3:3-7

Je kunt het Koninkrijk van God alleen binnengaan door opnieuw geboren te worden. Maar je kunt het Koninkrijk van God niet binnen gaan door:

- Geboorte in een christelijk gezin

- Door goed te leven

- Door de doop

- Je hele leven trouw naar de kerk te gaan


Uit welk gezin je ook komt, wat je ook gedaan hebt, je moet opnieuw geboren worden!Hoe word je opnieuw geboren?

Je bent op deze wereld gekomen door een natuurlijke geboorte, je bent een kind van je vader en je moeder. Om een kind van God te worden moet er een geestelijke geboorte plaatsvinden. Dat is een geboorte uit God, letterlijk staat er in de Bijbel: “Je moet van bovenaf geboren worden.” Dat is niet iets wat je zelf kunt doen, alleen God kan dat doen. Net als bij de natuurlijke geboorte is dat een eenmalige gebeurtenis.

Maar wanneer gebeurt dat dan en bij wie?

Meteen na de zondeval van Adam en Eva is het contact tussen God en de mens verbroken. God is heilig en zuiver en kan geen omgang hebben met de zondige mens. Omdat God de mens liefhad en hen toch bij Zich wilde hebben gaf Hij een uitweg. Voor de zonde van de mens moest er een oplossing zijn, de schuld moest vergoed, verzoend, worden. Een zondig mens kan nooit die schuld verzoenen, daarom gaf God zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Deze was zonder zonde en daarom als Enige waardig tussen God en mens in te staan. Door aan het Kruis te sterven heeft Hij onze schuld gedragen. Hij bracht met zijn eigen leven een volkomen offer voor alle mensen van alle tijden.

Jij hoeft maar één ding te doen: Je schuld belijden en het offer aannemen, Jezus zelf aannemen. 

“Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven;”
Johannes 1:12

Geloven alleen is niet genoeg. Je moet het aannemen. Als iemand je een cadeau geeft dan geloof je niet alleen: “Het is voor mij”, om daarna de gever met het cadeau in de handen te laten staan. Natuurlijk niet, je neemt het aan: Je zegt: “Dank je wel!” Je weet dat het speciaal voor jou is en je pakt het uit.

Zo is het ook met het offer dat Jezus bracht: Het is ook voor jou! Neem het aan en zeg: Dank U wel Jezus, dat U in mijn plaats de straf gedragen hebt.

Spreek dit maar hardop uit. Als je dit met je hart meent, word je opnieuw geboren, je zonden zijn vergeven. God geeft je zijn Heilige Geest. Hij zal je verder leiden. Ga de Bijbel lezen en spreek dagelijks met God. Je bent overgegaan van het rijk der duisternis, naar het Koninkrijk van God. (Kolossenzen 1:13)