Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft; opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 :16.
De kruisiging

De Kruisiging

God houdt van de wereld, Hij heeft haar met veel liefde geschapen. God is de rechtmatige Eigenaar van deze aarde. Als kroon op de schepping schiep God de mens en Hij plaatste hen - man en vrouw - Adam en Eva in het Paradijs. Hij gaf hen opdracht om voor de aarde te zorgen. Ook gaf Hij hen een vrije wil, ze konden kiezen om Hem gehoorzaam te zijn. Om hun gehoorzaamheid te beproeven plaatste God in het midden van het Paradijs een bijzondere boom: de boom van kennis van goed en van kwaad. Het was één boom tussen duizenden andere bomen en de enige boom waar ze niet van mochten eten.

Gehoorzaam zijn aan dat éne kleine gebod hielden Adam en Eva niet vol. Zij zwichtten voor de verleiding van de duivel die hen uitdaagde om tóch de vrucht van die boom te eten. En ze deden het! Dit was de eerste zonde van de mens. En die had catastrofale gevolgen.

Op het moment dat Adam en Eva zondigden tegen God verviel de aarde in duisternis. De zon scheen misschien nog gewoon maar God zelf had zich teruggetrokken. De open verbinding, het contact tussen God en de mens was weg. En de prachtige Schepping lag vanaf nu onder een vloek. (Lees Genesis 3)

Dat is nog steeds zo, tot op de dag van vandaag. We leven in een wereld waar zonde en dood, lijden en verdriet het nieuws bepalen. Dit zal zo zijn tot een bepaalde tijd. Jezus zelf zei dat Satan op dit moment de heerser van deze aarde is en dat merken wij. Oorlog, geweld, ruzie maar ook vernieling van Gods schitterende schepping zijn aan de orde van de dag. Het is niet alleen Satan, het is ook de mens zelf met zijn vrije wil die verantwoordelijk is voor deze ellende. Volgens de Bijbel kan niemand zeggen dat hij vrijuit gaat:

Alle mensen zijn afgeweken. Er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

Romeinen 3:12

Een uitweg

Al vanaf de zondeval beloofde God een uitweg. De uitweg gaf God in zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Hij kwam naar deze aarde, werd geboren als Mens, leefde als Mens maar was tegelijkertijd Hij God. God kwam dus Zelf op aarde wonen onder de mensen. Hij deelde in hun moeite en lijden maar zonder ooit zelf te zondigen.

Het Kruis

Zoals de meesten weten stierf Jezus aan het Kruis. Met Goede Vrijdag worden we daar in het bijzonder bij bepaald. Hoewel mensen Hem kruisigden, heeft Hij vrijwillig zijn leven afgelegd in de dood. Waarom deed Hij dat?

Dit moest gebeuren, er moest een verzoening zijn voor de zonde van de mens. God is liefdevol maar tegelijkertijd ook rechtvaardig. Hij ziet de zonde niet door de vingers, Hij kijkt niet weg als wij zondigen. God is een heilig God en bij Hem kan geen enkele zonde bestaan. Hij ziet en doorgrondt alle dingen. De mens kan het op geen enkele manier zelf goed maken bij God.

De schuld van de mens aan God is groot, de prijs van het offer voor de verzoening was hoog, alleen God Zelf kon er in voorzien: door het bloed van Zijn eigen Zoon.

Om de schuld van de mens te verzoenen moest er bloed vloeien want zonder bloedstorting is er geen vergeving:

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.
Hebreeën 9: 22

Jezus stierf een vreselijke dood, maar de dood had niet het laatste woord: Na drie dagen stond Hij op uit het graf. Hij is daarna nog aan veel mensen verschenen en ging veertig dagen na Zijn lichamelijke opstanding terug naar zijn Vader in de hemel. Zijn volgelingen hebben gezien hoe Hij in een wolk werd opgenomen naar de hemel.

Wat is de uitweg voor mij?

De Bijbel zegt dat we kunnen overgaan van het rijk van duisternis naar het Koninkrijk van God. In Johannes 3 zegt Jezus ook dat een mens opnieuw geboren moet worden om deel te kunnen hebben aan Gods Koninkrijk.

Weet je of je opnieuw geboren bent?