Privacyverklaring Stichting de Bijbel Open in Smilde

In deze privacyverklaring legt Stichting de Bijbel Open in Smilde, gevestigd aan de Prins Clausstraat 79, 9422 GM Smilde, bekend bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04062994 verantwoording af over welke persoonsgegevens de stichting verzamelt, verwerkt en waar deze gegevens voor gebruikt worden en wat haar cookiegebruik is.

Persoonsgegevens donateurs

Stichting de Bijbel Open in Smilde bewaart en verwerkt de strikt benodigde persoonsgegevens van haar donateurs, te weten:

Achternaam en voorletters, huisadres, telefoonnummer en het emailadres.

Persoonlijke gegevens die aan Stichting de Bijbel Open in Smilde worden verstrekt, worden veilig opgeslagen in de persoonlijke computer van de afzonderlijke bestuursleden. Deze gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de donateurs de gegevens hebben verstrekt: om hen te benaderen voor fondsenacties ten behoeve van de Stichting de Bijbel Open in Smilde of voor de verzending van een kerstgroet of nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden bewaard tot opzegging van het donateurschap óf tot maximaal drie jaar na de laatste gift van de donateur aan Stichting de Bijbel Open in Smilde.

Website

De domeinnaam van onze website is: www.debijbelopeninsmilde.nl

Stichting de Bijbel Open in Smilde respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Er worden door ons geen cookies op de website geplaatst en er worden op geen enkele manier bezoekers van de site waargenomen of geregistreerd.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met deze website zijn verbonden zoals de provider of ingevoegde links. Stichting de Bijbel Open in Smilde kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met onze gegevens omgaan.

Contact over het privacybeleid van Stichting de Bijbel Open in Smilde

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Stichting de Bijbel Open in Smilde opnemen door het sturen van een e-mail naar: debijbelopeninsmilde@outlook.com of bellen naar 0592-412198

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Stichting de Bijbel Open behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.