Abraham Kats

Abraham Kats (Avraham z.v.Baruch)

God heeft gegeven en God heeft genomen

Hier ligt geborgen
De ge’eerde Avraham zoon van de ge’eerde Baruch geboren uit Reische overleden donderdag 11 Shevat
en begraven zondag 14 daarvan 5664

T N Ts B H

20-02-1830 Zweeloo
28-01-1904 Zuidlaren

Aharon ben Jehuda

Aron Polak (Aharon z.v. Yehuda)

En Aaron besteeg de berg Hor
Hier is geborgen
A - een ingetogen en rechtschapen man
H - hij ging de weg der goede mensen
R - hij ontfermde zich over de armen
N - hij schonk van ganser harte (was edelmoedig)
Dit is Aharon zoon van Yehuda gestorven op dinsdag 28 Iyar en begraven op donderdag 27 in die maand 5638

T N Ts B H

05-06-1805 Smilde
28-05-1878 Smilde

Aharon Faler

Anna van Cleef

[het bovenstuk van de steen mist]
Aharon Polak overleden
op woensdag 22 Kislev en begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath en de vooravond van Chanuka
5625

T N Ts B H

24-10-1820  Hoorn
21-12-1864 Smilde

Betje Magnus

Betje Magnus (Beile d.v.Nathan)

Hier is geborgen de ongetrouwde mejuffrouw Beile dochter van de ge’eerde heer Nathan
die geboren werd uit Chava ; zij stierf in Assen op maandag 12 Shevat en werd begraven hier op woensdag 14 daarvan 5683

T N Ts B H

19-02-1847 Smilde
29-01-1923 Assen

Bloempje Polak

Bloempje Polak (Bliem d.v. Aharon)

De Eeuwige heeft gegeven, de Eeuwige heeft genomen Hier is geborgen Mevrouw Bliem dochter van de ge'eerde Aharon, die geboren werd uit Trijn,
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld op woensdag 14
Marcheshvan en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) 16 daarvan In het jaar 5671

T N Ts B H 

12-06-1835 Smilde
16-11-1910 Groningen

David Magnus

David Magnus (David z.v. Shimon)

Hier rust De ge’eerde David zoon van de ge'eerde Shimon die geboren is uit Zimele; gestorven in de vooravond van vrijdag 19 Tevet en begraven op maandag 22 daarvan in het jaar 5687

T N Ts B H

08-01-1838 Smilde
23-12-1926 Smilde

Dientje de Jong en Mozes Bloemendal

Dientje de Jong (Feyer d.v. Menachem) en Mozes Bloemendal (Moshe z.v. Joseef)

Die beminden, en die liefelijken in hun leven,
zijn ook in hun dood niet gescheiden 
Feyer dochter van Menachem 11 Cheshwan 5664

Moshe zoon van Joseef
12 Kislev 5669


T N Sh B H 

06-12-1819 Zwolle
01-11-1903 Kloosterveen

24-12-1823
06-12-1908


Duifje de Zwaan	en Levie Bloemendal

Duifje de Zwaan (Teibche d.v. Benjamin) en Levie Bloemendal (Yehuda z.v. Joseef)

In hun leven en hun dood waren zij niet gescheiden
Hier ligt geborgen
Mevrouw Teibche (Duifje) dochter van de ge’eerde Benjamin, geboren uit
Gietele, gestorven 13 Sivan 5655 

Hier is geborgen
De ge’eerde heer Jehuda zoon van de ge’eerde heer Joseef, geboren uit
Lea, gestorven 26 Elloel
5660

T N Ts B H

27-05-1820 Groningen
20-09-1900 Kloosterveen

Esther Cohen

Esther Frank

En Esther werd naar het huis van de Koning gevoerd. blijheid zal je deel zijn je mijdde het kwaad en Eden is je beloning je eindigde in het stof, want hier is je lichamelijk omhulsel je geest zal rusten in de schaduw van je Schepper

Hier is gelegen
Mevr. Esther vrouw van de ge'eerde Jozpe Cohen, die de geest gaf op Maandag 16 Sivan en die werd begraven op woensdag de 18e daarvan in het jaar 5617

T N Ts B H 

27-02-1829 Veendam
08-06-1857 Smilde

Eva Magnus-de Haas

Eva Magnus (Yocheved d.v. Eliezer)

En Amram nam Jocheved zijn tante (tot vrouw) (Exodus 6:20)
Hier is geborgen een flinke vrouw, ingetogen en rein Mev. Jocheved dochter van Eliezer
Zij stierf op 17 Kislev 5653

T N Ts B H

16-10-1842 Ommen
06-12-1892 kloosterveen

Eva van Zuiden

Eva van Zuiden (Chava d.v. Ya'akov)

Hier is geborgen
Mevrouw Chava dochter van de ge'eerde Ya'akov en de naam van haar moeder was Beile
Zij ging naar haar Eeuwigheid op maandag
18 Tammoez en werd begraven op woensdag de 20e van die maand - in het jaar 5656

T N Ts B H

02-09-1815 Groningen
29-06-1896 Kloosterveen

Jacob Arons Polak

Jacob Arons Polak (Yehuda z.v. Aharon)

Hier is geborgen
de ge’eerde Jehuda zoon van de ge’eerde Aaron
geboren uit Treine (Trijntje) overleden op zondag 19 Av en begraven op maandag 20 Av van het jaar 5665

T N Ts B H

06-07-1830 Smilde
20-08-1905 Kloosterveen

Jansje Bloemendal

Jansje Bloemendal (Jent d.v. Yehuda)

Hier is geborgen
De ongetrouwde Jente dochter van de ge’eerde Jehuda geboren uit Teifke (Duifje) Gestorven in de vooravond van woensdag 13 Tevet
en begraven op donderdag de 14e daarvan 5686

T N Ts B H

11-03-1856 Smilde
29-12-1925 Smilde

Jehuda Polak

Jacob Polak (Yehuda z.v. Aharon)

En God zei:-Yehuda trekke op Hier Rust Een dierbare geest, die ingetogen ging en het kwade vermeed, De ge'eerde heer Yehuda zoon van de ge'eerde heer Aharon Polak die de geest gaf 76(?) Jaren oud op dinsdag De vooravond van Grote Verzoensdag en werd begraven op donderdag [..] Tishri 5610

T N Ts B H 

circa 1774 Smilde
25-09-1849 Norg

Jente Chaja

Johanna Hartog (Jente Chaja)

Hier rust Een flinke vrouw, het sieraad van haar man en kinderen Ingetogen en rechtschapen en lieftallig in haar bezigheden naar de arme en de behoeftige spreidde zij haar handen uit om al haar dagen liefdadigheid te betrachten mevr. Jente Chaja vrouw van de heer Meshullam zoon van Zvi overleden op de 7de van de maand Adar II en begraven op de 9e
van de maand Adar II - 5643

T N Ts B H

04-02-1803 Bergen(Dtsl)
15-03-1883 Smilde

Jozef Bloemendal

Jozef Bloemendal (Joseph z.v. Leib)

De wijzen zullen eer be'erven en de ingetogenen zullen be'ervenen
HET GOEDE
Maak de banen naar boven even voor een dierbare ziel En ruim de weg voor een rein unicum Vertel de bewoners der wereld, dat een volmaakte de geest gaf Laat de dames hem loven, en laat de stam hem bejubelen

Hier is neergelegd
Een vitaal man van vele daden, de ge'eerde Joseef Zoon van de ge'eerde Leib Bloemendal, voorganger van de Heilige gemeente Smilde, hij gaf de geest op woensdag 7 Tammoez
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) de
9e daarvan In het jaar 5609

En blijf rusten om weer op te staan volgens uw lot aan het einde der dagen

circa 1791
26-06-1849 Smilde

Klara Wijnberg

Klara Wijnberg (Keile d.v. Yitschak)

Hier is geborgen
De vrouwe de weduwe
Mevrouw Keile
Dochter van de ge'eerde Yitschak Die geboren werd uit Matta
Overleden op de dag van de Heilige Shabbath 6 Shevat En werd begraven op maandag de 8e daarvan 5671

T N Ts B H 

05-07-1840 Smilde
04-02-1911 Kloosterveen

Lea Bloemendal

Lea Wijl (Lea d.v. Nathanel)

Een vrouw die de Eeuwige vreest, zij zal geprezen worden
Hier is geborgen
een vrouw sloeg de weg in naar haar Schepper en haar Vader Zij was nog in haar jonge jaren
Deze is mevr. Lea dochter van Nathanel
Vrouw van Moshe Bloemendal
Zij overleed op de Heilige Shabbath 4 Av
En werd begraven op maandag de 6e daarvan
In het jaar (waarin) " mijn traan verveelvuldigd zal worden" (5607)

07-05-1816 Amsterdam
17-07-1847 Smilde

Leentje Polak

Leentje Polak (Lea d.v. Aharon)

Hier is geborgen
Mevrouw Lea dochter van Aharon Polak
vrouw van Benjamin van Zuiden gestorven 2 Kislev 5678

T N Ts B H

10-11-1849 Smilde
17-11-1917 Smilde

Machiel Cohen

Machiel Cohen (Yechiel z.v. Shlomo ha-Cohen)

Hier Rust de ge'eerde Yechiel zoon van de ge'eerde Shlomo
ha-Cohen, die geboren werd uit Yatta Overleden op donderdag 2 Kislev 5689

06-07-1843 Smilde
15-11-1928 Smilde

Margien Levie

Margien Levie (Merele d.v. Ya'akov Joseef ha-Levi)

Hier is geborgen Een vrouw, mevrouw Merele
geboren van (dochter van) Ya'akov ha-Levi
en de naam van haar echtgenoot was David zoon van Shim'on; zij overleed op dinsdag 20 Iyar 5675 en werd begraven op woensdag

T N Ts B H*

11-12-1841 Roden
04-05-1915 Smilde
Maria Bertha Kats

Maria Bertha Kats (Merele Bliem d.v. Yehuda)

Hier is geborgen
Mejuffrouw Merele Bliem
dochter van de ge’eerde Jehuda, geboren uit
Hindele, gestorven op de vooravond van donderdag 2 Cheshvan en begraven op de vooravond van de Heilige Shabath (vrijdag) de derde daarvan, 5678

T N Ts B H

18-12-1896 Kloosterveen
17-10-1917 Groningen

Martha Frank

Martha Frank

Hier is geborgen
Mathe Frank weduwe van
Jitschak Wijnberg.
Overleden in de heilige gemeente Smilde
4 Tevet van het Jaar 5641

T N Ts B H

15-1-1800 Smilde
26-12-1881 Smilde

Meshulam ben Tzvi

Philip Hartog (Meshulam z.v. Zvi)

Hier rust
Een rechtschapen man
M - voortdurend zoekend het aangezicht van de God van zijn Heil
Sh - Met de dageraad stond hij op om zijn Schepper te loven
W - en besteedde veel tijd aan de studie van Zijn Tora
L - in eeuwige herinnering blijve zijn rechtvaardigheid
M - Meshullam zoon van Zvi, zo was zijn naam
Hij overleed in de nacht van dinsdag de Nieuwemaandag van Adar en werd eervol naar zijn rustplaats gebracht de volgende dag in het jaar 5637

T N Ts B H

28-12-1810 Simani Polen
13-02-1877 Kloosterveen

Judik van der Horst

Judik van der Horst

Gezegend zij zij in de tent boven alle vrouwen *

Je handen lieten niet na
vrucht te dragen in de tuin van je Rots
voordat je licht uitdoofde
zwoegde je hier totdat je licht ten einde kwam
Een sterke vrouw was je
een sieraad voor de mensen van je generatie

Hier werd begraven
De voorname en bescheiden vrouw
mevr. Jetta dochter van de heer Avraham
de vrouw van de ge'eerde heer Zalman Cohen en de naam van haar moeder was Hanna. Zij gaf de geest op de dag van de Heilige Shabbath 12 Tevet
en werd begraven op de 14e van die maand 5647

T N Ts B H

1805 Hoogeveen
08-01-1887 Smilde

Nathan ben Shimeon

Nathan Magnus (Nathan z.v. Shimon)

God heeft gegeven en God heeft genomen *
Hier rust Een man zorgvuldig in zijn handelingen
zachtmoedig voor de arme Dit is Nathan zoon van Shimon gestorven in de vooravond van dinsdag 19 Tevet
en begraven de volgende dag de 20e van die maand in het jaar 5648

T N Ts B H

23-10-1821 Smilde
02-01-1888 Kloosterveen

Nathan van Dam

Nathan van Dam

Hier rust
De ge'eerde Nathan zoon van de ge’eerde Jitschak
en de naam van zijn moeder is Sara
Gestorven op maandag 14 Kislev en begraven op woensdag 16 van die maand 5683

T N Ts B H

06-01-1841 Smilde
04-12-1922 Assen

Philippina Wijnberg

Philippina Wijnberg (Feile d.v. Yitschak)

Hier is geborgen
Mevrouw Feile dochter van de ge’eerde Jitschak, geboren uit Mata, gestorven op dag woensdag 3 Shevat en begraven op donderdag de 4e daarvan 5684

T N Ts B H

27-05-1834 Smilde
09-01-1924 Assen

Rivka Cohen

Rebecca Meibergen (Rivka d.v. Joseef)

En hij nam Rebecca [tot vrouw] 
Hier is geborgen
Haar geest keerde terug naar haar Vader in de Hemel onder haar volk leven haar naam en haar daden voort zij verwierf haar plaats in deze wereld en bij het voleindigen der dagen
zal zij ontwaken om op te staan tussen allen die opstaan (**)
Dit is een voorname en dierbare vrouw Rivka vrouw van Joseef ha-Cohen, die opging naar haar Eeuwigheid
op 24 Adar en werd begraven op dag 26 Adar 5647

T N Ts B H

26-08-1828 Almelo
20-03-1887 Hijkersmilde

Roosje Polak

Roosje Polak (Reitske d.v. Eliezer)

Hier is geborgen
de bescheiden vrouw, mevrouw Reitske
dochter van de ge’eerde Eliezer , en de naam van haar moeder was
Hendele ; gestorven op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag)
13 Tevet en begraven op maandag de 16e daarvan 5681

T N Ts B H

28-09-1844 Smilde
24-12-1920 Smilde

Rozette Polak-Koch

Rozette Koch (Rivka Reisjele d.v. Natanel)

Hier rust
Mevrouw Rivka Reisjele dochter van
Natanel , overleden op
vrijdag 6 Tevet en begraven maandag 9 Tevet van het jaar 5665
*
T N Ts B H

01-04-1836 Utrecht
25-12-1903 Smilde

Salomon Jozef Cohen

Salomon Cohen (Shlomo z.v. Joseef ha-Cohen)

Shlomo is zijn naam want van hem is de vrede

Hier is verborgen
een ingetogen en rechtschapen man, Cohen (Priester) van de Allerhoogste God, 
Deze is de ge'eerde Shlomo zoon van Joseef ha-Cohen Die heenging naar zijn Eeuwigheid
op de dag van de Heilige Shabbath 7 Tammuz
en werd begraven op maandag de 9e van die maand in het jaar 5618

T N Ts B H 

10-09-1794 Dwingelo
19-06-1858 Smilde

Salomon Polak

Salomon Polak (Shlomo z.v. Yitschak)

Hier rust Een rechtvaardig ingetogen man hij ging de rechte wegen al zijn dagen
Shlomo zoon van Jitschak was zijn naam
Hij overleed op 2 Kislev 5653

T N Ts B H

15-02-1825 Smilde
21-11-1892 Kloosterveen

Sara bat Nathan

Saartje Magnus (Sara d.v. Nathan)

Waar is Sara ? - Ze is daar in de tent
 
Hier is geborgen
Een kostbare parel een bescheiden vrouw
Sara dochter van de chaveer de heer Nathan
Zij stierf op zondag
7 Adar I en werd begraven op de 9e van die maand in het jaar 5651 

11-04-1811 Smilde
15-02-1891 Smilde

Trijntje Hartogs Kanteel

Jacob Aron Polak (Yehuda z.v. Aharon)

Hier is geborgen
de ge’eerde Jehuda zoon van de ge’eerde Aaron
geboren uit Treine (Trijntje) overleden op zondag 19 Av en begraven op maandag
20 Av van het jaar 5665

T N Ts B H

06-07-1830 Smilde
20-08-1905 Smilde

Ytzchak ben Ahron

Izak van Dam (Yitschak z.v. Aharon)

En Jitschak ging uit om te rusten in het veld
Hier rust een ingetogen en rechtschapen man
die leider en voorman was enige jaren in onze gemeente goed voor allen en vooral voor de armen
Yitschak zoon van Aharon
overleed op de avond van de Heilige Shabbath 16 Menachem Av
en werd begraven op maandag de 18de van die maand
in het jaar 5647

T N Ts B H

15-08-1813 Leek
06-08-1887 Smilde

Jeltje Pollenaar

Jeltje Pollenaar (Gieteke d.v. Zvi)

Hier ligt het stoffelijk overschot van een dierbare en bescheiden vrouw nadat haar ziel terugkeerde naar de Plaats van haar Oorsprong mv. Gieteke dochter van de ge'eerde heer Zvi Polenaar (zijn ziel is in Eden) de vrouw van de ge'eerde heer Aharon zoon van de heer Jitschak Polak Zij werd verzameld tot haar volk op de Heilige Shabbath 19 Tammuz 5624

T N Ts B H

12-1808 Oostmarsum
23-07-1864 Hijkersmilde

Zoetje van Dam

Zoetje van Dam (Ziessie d.v. Yitschak)

Hier is geborgen De ongehuwde mejuffrouw Ziessie dochter van de ge'eerde Yitschak van
Dam, die geboren werd uit Sara, overleden op de
Vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) 10 Kislev en begraven op zondag de 12e daarvan 5696

T N Ts B H 

03-02-1851 Smilde
06-12-1935 Assen

Izaak Wijnberger

Izaak Wijnberger (Yitschak z.v. Uri)

Hier is geborgen
Yitschak die Hebreeuwse lettertekens schreef
Hij tekende voor een ieder die tot het Verbond behoorde Zijn letters kwamen het prikkelen van het verstand ten goede Kom nu nader tot de Heer aller Wijsheid
Deze is Yitschak zoon van Uri, die naar zijn Eeuwige Wereld ging op zondag 9 Adar I en werd begraven op maandag de 10de daarvan 5632

T N Ts B H 

01-02-1800 Winschoten
18-02-1872 Smilde

Joodse begraafplaats

Joodse begraafplaats

Joodse begraafplaats

© Copyright 2019 D Huizinga, Smilde - All Rights Reserved